Pensjonistgruppen

Informasjon for pensjonister som er medlem hos oss

 

Fast treff

Vår pensjonistgruppe møtes fast hos oss annenhver onsdag.
Vi følger de til enhver tid gjeldende regler og forskrifter når det gjelder korona og ellers, så følg med på møtelisten som ligger ute, og se hva som gjelder.

Kølafondet

Sjøfolk med lang fartstid kan søke om støtte, såkalt premie, i Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918, populært kalt «Kølafondet». Det deles ut hvert år i mai/juni, med søknadsfrist 1. mars.

Selskapslokaler hos Bergens Maskinistforening ForeningPensjonistgruppen
februar 19, 2023

Juletallerken for pensjonistgruppen avholdt torsdag 8. desember 2022

Pensjonistene kunne igjen avholde sin tradisjonelle juletallerken på Engen torsdag 8. desember fra kl. 15 og noen timer utover, og det var kjekt å treffe hverandre igjen til dette arrangementet,...
ForeningPensjonistgruppen
februar 19, 2023

Årsfesten ble avholdt på Engen fredag den 11. november 2022

Vi ønsket igjen velkommen til vår tradisjonelle årsfest på Engen. Denne gangen var festen fredag den 11. november fra kl. 18. Festen var åpen for alle medlemmer med ledsager, men...
ForeningPensjonistgruppen
februar 17, 2022

Pensjonistgruppen har startet opp igjen på Engen etter koronaen

Pensjonistgruppen har endelig startet opp igjen sine aktiviteter etter koronaen, og hadde sitt første møte onsdag 26. januar. Deretter ble det avholdt årsmøte i gruppen onsdag den 2. februar, der...