Pensjonistgruppen

Informasjon for pensjonister som er medlem hos oss


Som følge av situasjonen med Korona virus og smitte faren dette representerer befinner vi oss nå i en tilstand landet ikke har opplevd siden 2.verdens krig. Dette berører også vår kjære forening og brukerne av denne. At mange av oss som benytter foreningen er i den aldersgruppen som er mest utsatt ved Korona smitte, understreker alvoret i situasjonen. Som kjent er årsmøte og andre aktiviteter i foreningen utsatt inntil videre. Ferdigstilling av vår nye leilighet i Spania er også stoppet opp. Jeg henstiller til våre medlemmer å følge med på vår hjemmeside, hvor det fortløpende vil bli lagt ut relevant informasjon.

Vennlig hilsen Rune Larsen, Formann BMF

Fast treff

Vår pensjonistgruppe møtes fast hos oss annenhver onsdag.
Inntil videre er alle møter kansellert på grunn av korona krisen.

Kølafondet

Sjøfolk med lang fartstid kan søke om støtte, såkalt premie, i Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918, populært kalt «Kølafondet». Det deles ut hvert år i mai/juni, med søknadsfrist 1. mars.

ForeningPensjonistgruppen
desember 26, 2019

Stiftelsesdagen fredag 27. desember 2019 fra kl. 12

Foreningen avholder sin tradisjonelle markering av foreningens stiftelsesdag 3. juledag, fredag 27. desember fra kl. 12 Det blir kaffe, kake, konjakk og sigar i sosialt samvær rundt i salongene våre....
Selskapslokaler hos Bergens Maskinistforening ForeningPensjonistgruppen
november 13, 2019

Årsfest på Engen 15. november 2019 fra kl. 18

Vi ønsker igjen velkommen til vår tradisjonelle årsfest på Engen. Denne gangen er festen fredag den 15. november fra kl. 18. Pris pr. deltager er i år kr. 300,-  og...