Forening
april 13, 2024

Årsmøte / Generalforsamling 2024 avholdes mandag 6. mai fra kl. 18

DAGSORDEN Sak 1. Vedtekter Sak 2. Forslag til Årsmøtet fra styret Sak 3. Innkomne forslag fra medlemmer Sak 4. Valg Kommentar om årsmøtesaker: Saker om Foreningen - Årsberetning og Regnskap…
Read More