Høytider
desember 3, 2018

Juletrefesten søndag 13. januar 2019 fra kl. 14

Arrangementsansvarlig: Bjørn Skaar  bjskaar2@online.no   95 90 83 62 Søndag 13. januar inviterer foreningen til vår tradisjonelle juletrefest for medlemmer med barn, barnebarn og oldebarn. Lokalene er åpen fra kl. 13.30, så…
Read More