Dagsorden

  • Sak 1. Foreningen og Eiendommene:
    Årsberetning og Regnskap i revidert stand, 2022
  • Sak 2. Foreningen: Budsjettforslag for 2023
  • Sak 3. Forslag til Årsmøtet fra styret
  • Sak 4. Innkomne forslag fra medlemmer
  • Sak 5. Valg

Valgkomiteens innstilling (NB: legges ut når den er klar fra Valgkomiteen)

Stemmeseddel (NB: legges ut når den er klar fra Valgkomiteen)

Vedtekter