Grunnet situasjonen vi befinner oss i på grunn av den pågående Corona -pandemien, kan det planlagte Årsmøtet den 24. april bli utsatt på ubestemt tid.
Det vil bli lagt ut ny informasjon her på hjemmesiden så fort vi vet noe mer.
Kontoret vil være stengt i perioder fremover, fordi foreningen så mye som mulig drives fra hjemmekontoret, innenfor de retningslinjer som myndigheter og kommune til enhver tid gir oss. Foreningen er derfor i praksis åpen, men ta eventuelt kontakt med oss på epost eller telefon.
De fleste arrangementer i lokalene våre vil av naturlige årsaker være avlyst fremover inntil vi får nye retningslinjer fra myndighetene.
Oppfordring: Det beste vi alle kan gjøre nå er å ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre. Husk også å ta godt vare på deg selv.
_______________________________________

Dagsorden

  • Sak 1. Foreningen og Eiendommene:
    Årsberetning og Regnskap i revidert stand, 2019
  • Sak 2. Foreningen: Budsjettforslag for 2020
  • Sak 3. Forslag til Årsmøtet fra styret
  • Sak 4. Innkomne forslag fra medlemmer
  • Sak 5. Valg

Dagens styre:

Formann:          Rune Larsen – Fjord1, Teknisk Inspektør
Nestformann:  Øyvind Vatle – Hurtigruten Cruises, Maskinsjef / Seilende

Styremedlemmer:
Sveinung Fagervik – Norled, Maskinsjef/Seilende, Nestleder Region Vest
Kjell O. Solheim – Bergen Kommune / Brann
Tom Berentsen – Bergen Kommune / Brann
Bjørn Skaar – Formann Bergens Maskinistforenings Pensjonistgruppe
Jostein Jakobsen – Maskinist / Offshore (på valg)
Kristian Skulstad – Maskinist / Offshore (på valg)
Formann, nestformann og de tre 3(2) sistnevnte styremedlemmene er på valg i 2020.
Valgkomite:  Bjørn Skaar, Rolf Nilsen, Sigvart Røyrvik
Vara: Peer Dahl. Deltar på alle møter i valgkomiteen som sekretær, ev. som vara.
Valgkomiteen konstituerer seg selv. Forretningsfører kaller inn til første møte i valgkomiteen.
Revisor: Bjørgvin Revisjon v/Svein Kenneth Høgemark
Desisorer:  Nils Hægland, Bjørn Skaar, Børre Johnsen. Konstituerer seg selv.
Vedtektskomite:  Rune Larsen, Jostein Jakobsen, Bjørn Skaar