Vi inviterer til årets første medlemsmøte / orienteringsmøte i foreningen.
På agendaen har vi følgende:

1. Status leiligheten i Spania
2. Årsmøtet fredag 24. april fra kl. 18
3. Elektronisk stemmegivning til valg
4. Eventuelt (Vi svarer på spørsmål om aktuelle tema)

Vi serverer kake, kaffe, og andre forfriskninger til de som kommer på møtet.

/Styret