AVLYSING – På grunn av korona situasjonen blir det i år ingen tradisjonell markering av foreningens Stiftelsesdag den 3. juledag.

Vi vil likevel fremheve foreningens store dag ved at formann i foreningen Rune Larsen,  Æresmedlem Ingvald Bø, samt formann i pensjonistgruppen Bjørn Skaar kommer sammen for å markere Stiftelsesdagen i år også. Bilder og tekst fra denne markeringen vil bli lagt ut på våre nettsider.

Styret.